Ekologiýa taýdan amatly diş çotgasy

 • Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy diş lukmany diş çotgasy

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy diş lukmany diş çotgasy

  Diş çotgyňyzy her 3 aýdan çalyşmagy ýatdan çykarmaň.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Diş etinde mylaýym, ýöne tegmillerde gaty.

 • Biodegrirlenip bilinýän diş çotgasy OEM diş çotgasy

  Biodegrirlenip bilinýän diş çotgasy OEM diş çotgasy

  Markany mahabatlandyrmak üçin logotipde ýazgy edilip bilner.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Dürli gabyklarda we reňklerde bar.

  100% BIODEGRADABLE, DURMUŞ we GARŞY.

  Uly ululyk üçin saman diş çotgasy, çagalaryň ululygyny ýa-da ýöriteleşdirilen ululygyny hem edip bileris.Bizde dürli öwüşgin, materiallar we reňkler bar.

  Öýde, myhmanhanada we syýahatda giňden ulanylýar.

 • Bambuk diş çotgasy arassalaýjy çotga plastmassa

  Bambuk diş çotgasy arassalaýjy çotga plastmassa

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy, häzirki zaman dizaýny biodegrirlenip bilner, arzan, ýöne çydamly we biodegrasiýa edilip bilner.

  Tutga bambukdan ýasalýar, sagdyn, arassaçylyk, adam bedenine zyýan bermeýär.

  Orta ýumşak ýumşak, size ýakymly duýgy hödürleýär, öň bambuk diş çotgasyny ulanmadyk bolsaňyz alada etmäň, adaty diş çotgasy ýaly bolýar.

  Uzak wagtlap ulanyp bilýänligi sebäpli, 2 diş çotgasy ýaly ekologiýa taýdan arassa toplum.(saglyk üçin diş çotgasyny 3 aýdan üýtgediň).

 • Bambuk diş çotgasy Plastiki däl biodegrirlenip bilinýän nol galyndylary

  Bambuk diş çotgasy Plastiki däl biodegrirlenip bilinýän nol galyndylary

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy, häzirki zaman dizaýny biodegrirlenip bilner, arzan, ýöne çydamly we biodegrasiýa edilip bilner.

  Tutga bambukdan ýasalýar, sagdyn, arassaçylyk, adam bedenine zyýan bermeýär.

  Rainlemgoşar reňkli orta ýumşak çybyk, size rahatlyk duýgusyny hödürleýär, öň bambuk diş çotgasyny ulanmadyk bolsaňyz alada etmäň, adaty diş çotgasy ýaly bolýar.

  Greeneri ýaşyl saklaň, plastik diş çotgasyny ulanmagy bes ediň.Plastiki diş çotgalaryny dargatmak üçin 1000 ýyl gerek, şonuň üçin bambuk diş çotgasy gowy saýlaw.Daşky gurşawa zyýan ýetirmezligi üçin ýakyn wagtda zaýalanar.

 • Diş çotgasy Qualityokary hilli ECO-dostlukly diş çotgasy

  Diş çotgasy Qualityokary hilli ECO-dostlukly diş çotgasy

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Toörite baryp bolmajak ýerleri arassalamak üçin ýörite arassalanan ujy.

  Dişleriňizi, diliňizi we sakgyjyňyzy arassalaň.

  Softumşak diş çotgasy.

 • Agyz bejergisi önümi ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy

  Agyz bejergisi önümi ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy

  Gaplamak ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilner.

  Ulylar we çagalar üçin amatly.

  Markany mahabatlandyrmak üçin logotipde ýazgy edilip bilner.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Dürli gabyklarda we reňklerde bar.

  100% BIODEGRADABLE, DURMUŞ we GARŞY.

  Ergonomiki tutawaç, saklamak üçin amatly.

  Uly ululyk üçin saman diş çotgasy, çagalaryň ululygyny ýa-da ýöriteleşdirilen ululygyny hem edip bileris.Bizde dürli öwüşgin, materiallar we reňkler bar.

  Gaty berk QC bilen hil kepillendirilýär.

  Häzirki zaman stilleri dizaýn edilýär.

  Öýde, myhmanhanada we syýahatda giňden ulanylýar.

 • Diş çotgasy Eko diş çotgasy

  Diş çotgasy Eko diş çotgasy

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

 • Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy omörite diş çotgasy

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy omörite diş çotgasy

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

 • Eko diş çotgasy Plastik diş çotgasy

  Eko diş çotgasy Plastik diş çotgasy

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

 • Biodegrirlenip bilinýän diş çotgasy Tebigy diş çotgasy

  Biodegrirlenip bilinýän diş çotgasy Tebigy diş çotgasy

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

 • Bambuk diş çotgasy Plastiki däl biodegrirlenip bilinýän nol galyndylary

  Bambuk diş çotgasy Plastiki däl biodegrirlenip bilinýän nol galyndylary

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy, häzirki zaman dizaýny biodegrirlenip bilner, arzan, ýöne çydamly we biodegrasiýa edilip bilner.

  Tutga bambukdan ýasalýar, sagdyn, arassaçylyk, adam bedenine zyýan bermeýär.

  Orta ýumşak ýumşak, size ýakymly duýgy hödürleýär, öň bambuk diş çotgasyny ulanmadyk bolsaňyz alada etmäň, adaty diş çotgasy ýaly bolýar.

  Uzak wagtlap ulanyp bilýänligi sebäpli, 2 diş çotgasy ýaly ekologiýa taýdan arassa toplum.(saglyk üçin diş çotgasyny 3 aýdan üýtgediň).

  Greeneri ýaşyl saklaň, plastik diş çotgasyny ulanmagy bes ediň.Plastiki diş çotgalaryny dargatmak üçin 1000 ýyl gerek, şonuň üçin bambuk diş çotgasy gowy saýlaw.Daşky gurşawa zyýan ýetirmezligi üçin ýakyn wagtda zaýalanar.

 • Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy Zol galyndylary plastmassa mugt

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy Zol galyndylary plastmassa mugt

  Gaplamak ekologiýa taýdan arassa we biodegrirlenip bilner. 

  Ulylar we çagalar üçin amatly.

  Markany mahabatlandyrmak üçin logotipde ýazgy edilip bilner.

12Indiki>>> Sahypa 1/2