Çagalar diş çotgasy

 • Goşmaça ýumşak neýlon bristles çagalar diş çotgasy

  Goşmaça ýumşak neýlon bristles çagalar diş çotgasy

  Tikinçi: Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite taýýarlanýar.

  Aňsat çotga: Softumşak gabyklar, kiçijik, ýöne giň kelle we ene-atalar we çagalar üçin döredilen goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi: Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

  Aşaky emiş dizaýny bilen diş çotgasy dik durup biler.

 • Silikon tutawaçly çaga diş çotgasy

  Silikon tutawaçly çaga diş çotgasy

  Tikin ýasady:

  Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite ýasaldy.

  Aňsat çotga:

  Ene-atalar we çagalar üçin niýetlenen kiçijik, ýöne giň kelleli we goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi:

  Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

  Aşaky emiş dizaýny bilen diş çotgasy dik durup biler.

 • Çagalar üçin reňkli diş çotgasy sorujy kubogy

  Çagalar üçin reňkli diş çotgasy sorujy kubogy

  Owadan multfilm tutawajy.

  Childrenörite çagalar üçin niýetlenendir.

  Softumşak diş çotgasy.

  Multfilm nagyşlary.

  Aýyrylýan tutawaç.

  Çagalaryň agzy üçin amatly kiçijik çotga dizaýny.

 • BPA mugt çagalar diş çotgasy

  BPA mugt çagalar diş çotgasy

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

 • Çagalar diş çotgasy Çagalar üçin haýwan şekilli tutawaç

  Çagalar diş çotgasy Çagalar üçin haýwan şekilli tutawaç

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Goşmaça ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

 • BPA Mugt tebigy diş çotgasy Plastik däl diş çotgasy

  BPA Mugt tebigy diş çotgasy Plastik däl diş çotgasy

  Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Placeserlere ýetmek gaty kyn.

 • 4 sany süýji reňk arassalaýjy diş çotgasy

  4 sany süýji reňk arassalaýjy diş çotgasy

  Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Goşmaça ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

 • Owadan haýwan şekilli multfilm Çagalar diş çotgasy

  Owadan haýwan şekilli multfilm Çagalar diş çotgasy

  Amatly tutmak üçin ýakymly şekilli rezin tutawaç.

  Amatly tutmak üçin ýakymly şekilli rezin tutawaç.

  Dişleriňizi, diliňizi we sakgyjyňyzy arassalaň.

  Artykmaç ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

 • Agyz bejergisi önümleri Multfilm diş çotgasy Çaga diş çotgasy

  Agyz bejergisi önümleri Multfilm diş çotgasy Çaga diş çotgasy

  Goşmaça ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

 • Diş çotgasy Çagalar Diş çotgasy lomaý

  Diş çotgasy Çagalar Diş çotgasy lomaý

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçijik kelle.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

 • Diş çotgasyny arassalamak Çagalar diş çotgasy

  Diş çotgasyny arassalamak Çagalar diş çotgasy

  Tikin ýasady:

  Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite ýasaldy.

  Aňsat çotga:

  Ene-atalar we çagalar üçin niýetlenen kiçijik, ýöne giň kelleli we goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi:

  Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

  Aşaky emiş dizaýny bilen diş çotgasy dik durup biler.

 • Gaýtadan ulanylýan diş çotgasy Çagalar diş çotgasy

  Gaýtadan ulanylýan diş çotgasy Çagalar diş çotgasy

  Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

  Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçijik kelle.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

  Bir gapda 3 sany ýumşak gabyk.

  Placeserlere ýetmek gaty kyn.

  Çaganyň agzy we elleri üçin niýetlenen ykjam çotga kellesi we ýumşak rezin tutawaç.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4