Çagalar diş çotgasy

 • Owadan haýwan şekilli multfilm Çagalar diş çotgasy

  Owadan haýwan şekilli multfilm Çagalar diş çotgasy

  Amatly tutmak üçin ýakymly şekilli rezin tutawaç.

  Amatly tutmak üçin ýakymly şekilli rezin tutawaç.

  Dişleriňizi, diliňizi we sakgyjyňyzy arassalaň.

  Artykmaç ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

 • Agyz bejergisi önümleri Multfilm diş çotgasy Çaga diş çotgasy

  Agyz bejergisi önümleri Multfilm diş çotgasy Çaga diş çotgasy

  Goşmaça ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

 • Diş çotgasy Çagalar Diş çotgasy lomaý

  Diş çotgasy Çagalar Diş çotgasy lomaý

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçijik kelle.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

 • Diş çotgasyny arassalamak Çagalar diş çotgasy

  Diş çotgasyny arassalamak Çagalar diş çotgasy

  Tikin ýasady:

  Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite ýasaldy.

  Aňsat çotga:

  Ene-atalar we çagalar üçin niýetlenen kiçijik, ýöne giň kelleli we goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi:

  Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

  Aşaky emiş dizaýny bilen diş çotgasy dik durup biler.

 • Gaýtadan ulanylýan diş çotgasy Çagalar diş çotgasy

  Gaýtadan ulanylýan diş çotgasy Çagalar diş çotgasy

  Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

  Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçijik kelle.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

  Bir gapda 3 sany ýumşak gabyk.

  Placeserlere ýetmek gaty kyn.

  Çaganyň agzy we elleri üçin niýetlenen ykjam çotga kellesi we ýumşak rezin tutawaç.

 • Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy Çagalar diş çotgasy

  Ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy Çagalar diş çotgasy

  Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

  Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçijik kelle.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

  Bir gapda 2 ýumşak ýumruk.

  Placeserlere ýetmek gaty kyn.

  Çaganyň agzy we eli üçin niýetlenen ykjam çotga kellesi we inçe tutawaç.

 • Karton diş çotgasy Çagalar diş çotgasy

  Karton diş çotgasy Çagalar diş çotgasy

  Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

  Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçijik kelle.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

  Bir gapda 2 ýumşak ýumruk.

  Placeserlere ýetmek gaty kyn.

  Çaganyň agzy we eli üçin niýetlenen ykjam çotga kellesi we inçe tutawaç.

 • Şahsylaşdyrylan satuw karton çagalar diş çotgasy

  Şahsylaşdyrylan satuw karton çagalar diş çotgasy

  Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

  Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçijik kelle.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

  Bir gapda 2 ýumşak ýumruk.

  Placeserlere ýetmek gaty kyn.

  Çaganyň agzy we eli üçin niýetlenen ykjam çotga kellesi we inçe tutawaç.

 • Diş çotgasy arzan diş çotgasy

  Diş çotgasy arzan diş çotgasy

  Tikin ýasady:

  Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite ýasaldy.

  Aňsat çotga:

  Ene-atalar we çagalar üçin niýetlenen kiçijik, ýöne giň kelleli we goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi:

  Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

 • Agyz bejergisi önümi Silikon tutawaçly çaga diş çotgasy

  Agyz bejergisi önümi Silikon tutawaçly çaga diş çotgasy

  Tikin ýasady:

  Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite ýasaldy.

  Aňsat çotga:

  Ene-atalar we çagalar üçin niýetlenen kiçijik, ýöne giň kelleli we goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi:

  Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

  Aşaky emiş dizaýny bilen diş çotgasy dik durup biler.

 • Agyz bejergisi önümi Silikon tutawaçly çaga diş çotgasy

  Agyz bejergisi önümi Silikon tutawaçly çaga diş çotgasy

  Tikin ýasady:

  Arassa diş çotgasy çagalaryň kiçi süýt dişlerini çotmak üçin ýörite ýasaldy.

  Aňsat çotga:

  Ene-atalar we çagalar üçin niýetlenen kiçijik, ýöne giň kelleli we goşa tutawaç, çotgany aňsatlaşdyrýar.

  Diş pastasynyň görkezijisi:

  Diş çotgasyndaky Gyzyl we Greenaşyl çybyklar, her gezek dogry mukdarda pasta goýmaga kömek eder.

  Aşaky emiş dizaýny bilen diş çotgasy dik durup biler.

 • Çagalar üçin ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy

  Çagalar üçin ekologiýa taýdan arassa diş çotgasy

  Kiçijik çotganyň kellesi çagalara has gowy çotga etmek üçin nyşany süpürýär.

  2 ýa-da ondan uly çagalar üçin niýetlenen bu çagalar diş çotgasy, aňsat diş pastasy ulanmak üçin tekiz ýatýar we kiçijik eller üçin ajaýyp tutawaçly tutawaçly.

  Goşmaça ýumşak gabyklar.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Softumşak materially we goşmaça ýumşak gabykly kiçijik ýumurtga kellesi, çagalaryň diş etini goramaga kömek edýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

  Çaganyň agzyna aňsatlyk bilen girmek üçin kiçijik kelle.

  Dişleri ösýän 2 ýaş we ondan uly çagalar üçin ýörite döredildi.

  Bir gapda 2 ýumşak ýumruk.

  Placeserlere ýetmek gaty kyn.

  Çaganyň agzy we eli üçin niýetlenen ykjam çotga kellesi we inçe tutawaç.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4