Diş çotgasy

 • Kömür diş çotgasy El bilen diş çotgasy bilen arzan maşgala öýi

  Kömür diş çotgasy El bilen diş çotgasy bilen arzan maşgala öýi

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Rahat tutmak üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Toörite baryp bolmajak ýerleri arassalamak üçin ýörite arassalanan ujy.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Çotganyňyzda rahatlyk we gözegçilik üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Dişleriňizi, diliňizi we sakgyjyňyzy arassalaň.

  Artykmaç ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

 • Ulular üçin ak ösen diş çotgasy Softumşak diş çotgasy

  Ulular üçin ak ösen diş çotgasy Softumşak diş çotgasy

  Has görnükli ýylgyrmak üçin dişleriň üstündäki we üstündäki tegmilleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.

  Dişleriň 90% -e çenli tegmillerini aýyryň we has ajaýyp ak ýylgyryşy açyň.

  Goşmaça ýumşak spiral filament.

  Ishinguwýan gabyklar goşa hereketli aklary we dişleriň arasynda akartmagy hödürleýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

 • Dişleri arassalaýjy hünärmen

  Dişleri arassalaýjy hünärmen

  Has görnükli ýylgyrmak üçin dişleriň üstündäki we üstündäki tegmilleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.

  Dişleriň 90% -e çenli tegmillerini aýyryň we has ajaýyp ak ýylgyryşy açyň.

  Goşmaça ýumşak spiral filament.

  Ishinguwýan gabyklar goşa hereketli aklary we dişleriň arasynda akartmagy hödürleýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Gowagyň öňüni almak.

 • Diş çotgasyny aýyrýan plakat OEM we ODM diş çotgasy öndürijisi

  Diş çotgasyny aýyrýan plakat OEM we ODM diş çotgasy öndürijisi

  Her gün aýratyn gaplanan örtülen ululary aklaýan diş çotgasy.

  Has görnükli ýylgyrmak üçin dişleriň üstündäki we üstündäki tegmilleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.

  Dişleriň 90% -e çenli tegmillerini aýyryň we has ajaýyp ak ýylgyryşy açyň.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Gowagyň öňüni almak.

  Dişleri aklamak.

 • Agyz bejergisi önümi agardyjy diş çotgasy

  Agyz bejergisi önümi agardyjy diş çotgasy

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Rahat tutmak üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Dişleriňizi, diliňizi we sakgyjyňyzy arassalaň.

  Artykmaç ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

 • Professional dişleri akartýan diş çotgasy

  Professional dişleri akartýan diş çotgasy

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

 • Diş çotgasyny aklamak Diş aklamak ulgamy

  Diş çotgasyny aklamak Diş aklamak ulgamy

  Her gün aýratyn gaplanan örtülen ululary aklaýan diş çotgasy.

  Has görnükli ýylgyrmak üçin dişleriň üstündäki we üstündäki tegmilleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.

  Goşmaça ýumşak spiral filament.

  Ishinguwýan gabyklar goşa hereketli aklary we dişleriň arasynda akartmagy hödürleýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

 • Diş arassa diş lukmany, diş çotgasy maslahat berilýär

  Diş arassa diş lukmany, diş çotgasy maslahat berilýär

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Rahat tutmak üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Toörite baryp bolmajak ýerleri arassalamak üçin ýörite arassalanan ujy.

  Artykmaç ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

 • OEM & ODM Hytaýda öndürildi Dişleri agardyjy tegmili aýyrýan diş çotgasy

  OEM & ODM Hytaýda öndürildi Dişleri agardyjy tegmili aýyrýan diş çotgasy

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Çotganyňyzda rahatlyk we gözegçilik üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Artykmaç ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

 • Diş çotgasyny aýyrmak nyşany FDA kepillendirilen diş çotgasy

  Diş çotgasyny aýyrmak nyşany FDA kepillendirilen diş çotgasy

  Iki gezek arassalamak ujy arka we dişleriň arasynda arassalaýar.

  Diş tegmillerini aýyrmaga kömek edýän tegelek güýç çişleri.

  Çotganyňyzda rahatlyk we gözegçilik üçin süýşmeýän rezin tutawaç.

  Artykmaç ýumşak gabyklar. Neýlon 610, Neýlon 612, Dupont Tynex ýa-da özleşdirilen.

 • Professional dişleri aklaýan eko diş çotgasy

  Professional dişleri aklaýan eko diş çotgasy

  Her gün aýratyn gaplanan örtülen ululary aklaýan diş çotgasy.

  Has görnükli ýylgyrmak üçin dişleriň üstündäki we üstündäki tegmilleri ýuwaşlyk bilen süpüriň.

  Dişleriň 90% -e çenli tegmillerini aýyryň we has ajaýyp ak ýylgyryşy açyň.

  Goşmaça ýumşak spiral filament.

  Köp boýly gabyklar uly we kiçi dişleri arassalaýar.

  Diş etinde mylaýym, ýöne tegmillerde gaty.

  Ishinguwýan gabyklar goşa hereketli aklary we dişleriň arasynda akartmagy hödürleýär.

  Has oňat gözegçilik etmek üçin amatly barmak dynç almagy we süýşmedik ýassykly tutawaç.

  Netijeli we ýumşak arassalamak üçin goşmaça ýumşak çişler.

  Dişleriň aňyrsynda arassalamak üçin üýtgeşik ýumşak dil arassalaýjy.

  Amatly tutmak üçin başam barmak we tegelek tutawaç.

  Gowagyň öňüni almak.

  Dişleri aklamak.

 • Professional dişleri aklamak duýgur diş çotgasy

  Professional dişleri aklamak duýgur diş çotgasy

  Dişleri, dili we diş etini arassalamak bilen agyz bejergisini öwürýär we has köp bakteriýany ýok edýär.

  Dişleriň arasyndaky has köp nyşany aýyrmak üçin köp derejeli çybyklar.

  Arassalanan ujy gaty kyn ýerleri arassalaýar.

  Silikon tutawajy ergonomiki taýdan has çotga prosesi üçin eliňize aňsatlyk bilen düzülendir.

12Indiki>>> Sahypa 1/2