Pure Hytaýda diş çotgasy önümçiliginiň milli standartyna gatnaşýar

2013-nji ýylyň 10-njy oktýabrynda Jiangsu Chenjie Daily Chemical Co., Ltd. Hytaý Halk Respublikasynyň diş çotgasy öndürmek boýunça milli standartyna gatnaşdy we taýýarlady, standart belgisi GB 19342-2013.Bu ülňü, Hytaýyň hiline gözegçilik, gözegçilik we karantin Baş müdirligi we Hytaýyň standartlaşdyryş administrasiýasy tarapyndan bilelikde berilýär.Bu standart diş çotgalarynyň şertlerini we kesgitlemelerini, talaplaryny, synag usullaryny, gözleg düzgünlerini, belliklemek, gaplamak, daşamak, diş çotgalary üçin saklamak we ş.m. kesgitleýär;uly ýaşly el bilen işlemek üçin standarty üýtgedýär.Monofilamentiň diametri, diş çotgasynyň dykylmagynyň güýji, monofilamentiň egilmeginiň dikeliş tizligi, tüýdükleriň synag usuly, zyýanly elementler, synag usuly we diş çotgasynyň berkligini barlamak talaplary kesgitlenýär. we ş.m.

Diş çotgasynyň önümçiliginiň hil standartynyň düzülmegi, önümi R&D dizaýny we diş çotgasy pudagynyň hiline gözegçilik ukybyny ýokarlandyrmak üçin salgylanma berýär, şol bir wagtyň özünde önümleriň ulanylyşynyň howpsuzlygyny ýokarlandyrýar we sarp edijileriň has köp düşünmegi bilen sarp etmegini üpjün edýär we diş çotgasy bazarynyň we pudagynyň sagdyn we tertipli ösmegine itergi bermek üçin ynam.Diş çotgasy pudagy üçin standartyň resmi taýdan çykarylmagy, diş çotgasy pudagynyň hiç hili standartynyň ýokdugyndan utandy.Dünýäde ilkinji bolup bir gurama tarapyndan düzülen we tamamlanan diş çotgasy önümçiliginiň öndürijilik standartydyr.

1987-nji ýyldan başlap, arassa diş çotgasy zawody Hytaýda öňdebaryjy şahsy agyz beklemek markasyny gurmagy maksat edinýär.Üznüksiz gözleg we öz-özüňi açmak ruhuna eýerip, ýokary hilli şahsy saglygy goraýyş agyz beklemek önümlerini we hyzmatlaryny sarp edijilere ýetirmek üçin innowasiýa tehnologiýalarynda, ajaýyp ussatlykda, estetiki dizaýnda we beýleki ugurlarda çykýar.Kompaniýa ISO-9001: 2000 halkara ulgam sertifikatyndan geçdi we önümleri yzygiderli German GS, Europeanewropa Bileleşigi CE, Amerikan UL, ETL we Japaneseapon PSE ýaly halkara sertifikatlaryny aldy.we beýleki global şahadatnamalar.“Jiangsu Chenjie Daily Chemical Co., Ltd.” 80,000 inedördül metre golaý meýdany tutýar, güýçli diş çotgasy R&D we dizaýn topary, ýokary hilli ulgam dolandyryşy we kompaniýanyň güýçli diş çotgasy önümçiligini we hyzmat mümkinçiliklerini üpjün etmek üçin öňdebaryjy synag enjamlary bilen.

Arassa gatnaşýar

Iş wagty: Iýun-03-2019